Zlatnu plaketu opštine Čelinac za dostignuća i doprinos od izuzetnog značaja dobilo je naše preduzeće.

Preduzeće IRON TECH već sedam godina se bavi proizvodnjom opreme za građevinarstvo, a specijalizovano je i u proizvodnji širokog spektra zaštitnih sistema, koji su u skladu sa evropskim normama.